Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

HISTORY OF WORK

TYÖHISTORIA

ARBETS HISTORIA

ARBEITS GESICHTE

 

 

 

 

 

     
Ma Virkamies 1.9.2011 29.2.2012   Taloushallinnon tarkastuksia    
Ma Virkamies 1.2.2010 31.7.2010   Taloushallinnon tarkastuksia    

 

Ma Virkamies

22.9.2008 21.7.2009   Taloushallinnon tarkastuksia    
1.2.2007 1.9.2006 3.4.2006 30.4.2007 30.11.2006 31.5.2006 Teaching ADB to members ATK-ohjausta jäsenistölle ADB-vägledning till medlemmar Lehren ADB zu Angehörige
1.9.2004 30.11.2004 Developing their home pages with Java Kotisivujen kehittämistä JAVA-lla Utveckling av hemsidor med JAVA Entwicklung Heimseite mit JAVA
15.3.2000 15.4.2000 MAXIMO application localication See also education MAXIMO kunnossapito-ohjelmiston lokalisointi Oracle-tietokannassa Kts myos koulutus MAXIMO Underhållningsprogrammets lokalisation MAXIMO Programme localisation Sehen Sie auch Ausbildung
3.4.1995 2.10.1995 Quality system development and research software education and development with Access, VAX VMS and DEC AXP/Open /VMS Laatujärjestelmän kehittäminen ja tutkimustoimintaan liittyvien ohjelmistojen opastus ja kehittäminen Access, VAX VMS ja DEC AXP/Open /VMS Kvalitet systemets utveckling och undersökning softwares utveckling med Access, VAX VMS ja DEC AXP/Open /VMS Qualitätssicherungs System entwicklungs und -forschungs-Software-Ausbildung und -entwicklung mit Zugang, VAX VMS und AXP/Open/VMS
22.11.1990 9.10.1994 Transport company's operation controlling system designing, programming (RPG), education, equipment IBM3x.. AS400 KTK-toiminnanohjausjärjestelmien suunnittelua, ohjelmointia (RPG), koulutusta, laitteet IBM3x.. AS400 Transportföretagarnas adb-programs planering, programmering (RPG), utbildning, utrustning (IBM3x.. AS400) Transportieren Sie das Entwerfen des steuernden Systems des Betriebes der Firma und programmieren (RPG), Ausbildung, Ausrüstung IBM3x.. AS400
1.7.1987-   Subcontracting It-companies and some small business companies. Programming languages were RPG, COBOL and equipment IBM3x.. AS400 Alihankintaa It-alan yrityksille sekä muutamille pk-yrityksille. Ohjelmointikielinä RPG ja Cobol Underleverantor till It-firmor och några småföretag. Program språket var RPG och Cobol Nebenvertraglich regelnden der Es-Firmen und einiger Kleinbetriebfirmen. Programmiersprachen waren RPG, COBOL und Ausrüstung IBM3x.. AS400
22.1.1987 30.6.1987 Programming with RPG and COBOL. Wholesale trade's applications and financial administration systems. Equipment were Wang VS Ohjelmointia RPG:llä ja Cobolilla Tukkukaupan sovellukset ja taloushallinto. Laitteistona Wang VS Programmering med RPG och Cobol. Partihandelns tillämpningarna och företagsekonomi. Utrustning var Wang VS Programmierung mit RPG und COBOL. Anwendungen des Großhandels und finanzielle Leitungssysteme. Ausrüstung waren Wang VS
16.10.1984 20.1.1987 Programming with RPG and COBOL. Wholesale trade's applications and financial administration systems. Equipment were Wang VS Ohjelmointia RPG:llä ja Cobolilla Tukkukaupan sovellukset ja taloushallinto. Laitteistona Wang VS Programmering med RPG och Cobol. Partihandelns tillämpningarna och företagsekonomi. Utrustning var Wang VS Programmierung mit RPG und COBOL. Anwendungen des Großhandels und finanzielle Leitungssysteme. Ausrüstung waren Wang VS
1.8.1981 15.10.1984 Whole operation controlling system to the company I answered for it. Moreover I was material chief under one person's maternity holiday. IBM S34:llä ylläpidin ja kehitin yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää RPG:llä. Lisäksi toimin oman toimen ohella äitiyslomasijaisena materiaalitoimintojen päällikkönä. Med IBM S34 jag programmerade och utvecklade företagets databehandlings systemet som programmerings sprk RPG. Under mitt chefs mammaledighet var jag hennes vikarie som materialfunktionens chef. Programmierung mit RPG und COBOL. Anwendungen des Großhandels und finanzielle Leitungssysteme. Ausrstung waren Wang VS
2.3.1980 31.7.1981 Operating, programming, designing and education with IBM34 and RPG IBM laitteiden operointia, ohjelmointia, suunnittelua ja koulutusta Operating, planering, programmering (RPG) och utbildning med IBM S34 Operating, designing, Programmiersprachen (RPG) und Ausbildung mit IBM S34
        ©Heikki Syvalahti  2003-2013  


©2019 Heikki Syvälahti - suntuubi.com